Voor wie?

Momenteel is dit online programma enkel beschikbaar voor mensen die in begeleiding zijn bij een CGG. Voorlopig gaat het om CGG De Pont en CGG Kempen. Later zullen ook cliënten van andere CGG's er gebruik van kunnen maken.

depressieve klachten

Het programma is bedoeld voor mensen met lichte of matige depressieve klachten. De termen 'licht' en 'matig' zijn natuurlijk relatief. Een depressie is immers altijd ernstig. Depressie is niet hetzelfde als een 'dip' hebben en tast gedurende langere tijd je levenskwaliteit aan.

De online informatie en oefeningen van het programma zullen je helpen om te herstellen van een depressie. Het programma zal de therapie bij je hulpverlener ondersteunen. Je kan er thuis mee aan de slag. Hierdoor beperkt de therapie zich niet tot de gesprekken.

Om het online programma te gebruiken moet je natuurlijk wel over een computer beschikken met een vlotte internetverbinding. Het is ook van belang dat je rustig kan werken. Een computer in een internetcafé of in een drukke woonruimte is dus niet zo geschikt.

Verder moet je voldoende vaardigheden hebben om met een computer om te gaan. Je hoeft echter geen 'expert' te zijn. Ook een zekere vaardigheid om te lezen en schrijven is belangrijk. Dit programma is niet geschikt voor mensen met mentale beperkingen die lezen of schrijven te sterk hinderen.