Voor wie?

Het programma is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder, met lichte of matige depressieve klachten die reeds gedurende meerdere weken aanhouden. De termen 'licht' en 'matig' zijn natuurlijk relatief. Een depressie is immers altijd ernstig. Depressie is niet hetzelfde als een 'dip' hebben en tast gedurende langere tijd je levenskwaliteit aan.

Sinds 2 september 2019 is rechtstreeks online aanmelden mogelijk. Voordien konden enkel mensen die begeleid werden door een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) gebruikmaken van het programma.
Lees meer over Depressiehulp in CGG

depressieve klachten

Om het online programma te gebruiken moet je natuurlijk wel over een computer beschikken met een vlotte internetverbinding. Het is ook van belang dat je ongestoord kan werken. Een computer in een internetcafé of in een drukke woonruimte is dus niet zo geschikt.

Verder moet je voldoende basisvaardigheden hebben om met een computer om te gaan. Je hoeft echter geen 'expert' te zijn.

Ook een zekere vaardigheid om te lezen en schrijven is van belang. Dit programma is niet geschikt voor mensen met mentale beperkingen waardoor lezen of schrijven te sterk gehinderd wordt.

Deelnemen aan het programma vraagt wel een actieve inzet. Naast praten en luisteren zal er gevraagd worden om bepaalde info door te nemen en voorgestelde oefeningen uit te voeren. Dit gebeurt in overleg tussen deelnemer en hulpverlener.

De online informatie en oefeningen van het programma zullen je helpen om te herstellen van een depressie. Het programma zal de therapie bij je hulpverlener ondersteunen. Je kan er thuis mee aan de slag. Hierdoor beperkt de therapie zich niet enkel tot gesprekken.
Lees meer over hoe het werkt