Omgaan met een depressieve collega

Er verandert iets bij je collega, maar je weet niet goed wat er aan de hand is. Overspannen? Burn-out? Andere problemen?

Depressie versus burn-out?

Je merkt dat je collega zich anders gedraagt dan anders. Dat hij of zij er somber uitziet, zich terugtrekt, gesprekken vermijdt of helemaal niet meer presteert zoals voorheen.

Wat is er aan de hand? Gaat het om overspannenheid of burn-out? Of is je collega depressief? Die verschijnselen liggen allemaal in elkaars verlengde, maar toch zijn ze niet hetzelfde.
Meer over overspannenheid, burn-out en depressie

Op termijn kunnen overspannenheid of burn-out in sommige gevallen wel uitlopen op een depressie. Depressie heeft zeker effect op iemands werk, maar hangt niet louter met het werk samen. Een depressie is een stemmingsstoornis die langdurig invloed heeft op heel je leven.
Meer over de signalen van depressie

 
Ze was altijd bereid om te helpen en voor iedereen in te springen. Iedereen vond dat geweldig van haar. Maar we stonden er niet bij stil dat ze misschien te weinig naar zichzelf keek. Tot ze plots lange tijd weg bleef wegens ziekte...
- Arlette
Mijn collega's hadden in de gaten dat er iets aan de hand was. Eerst heb ik het een tijdje ontkend, maar uiteindelijk liet ik weten dat ik me er elke dag moest 'doorsleuren'. Ik sliep slecht, ik zag het niet meer zitten. Toch deed het me goed dat ze me erover aanspraken. Ik ging er gewoon van uit dat het niemand wat kon schelen.
- Herman

Wat kan je doen?

De enige manier om erachter te komen wat er aan de hand is met een collega, is door een gesprek aan te gaan. Het maakt daarbij niet uit of het om overspanning, burn-out of depressie gaat. Als je echt bekommerd bent om je collega spreek hem of haar dan aan. Zeker wanneer hij of zij er zelf niets over loslaat.

Trek tijdens zo'n gesprek geen conclusies, maar spreek uit wat jou opvalt. Zeg bijvoorbeeld: "Het valt me op dat je dingen vaker niet afwerkt zoals voordien en dat je nog weinig zegt in de groep". Vraag of je collega dat herkent. Probeer vooral te luisteren naar wat er speelt.

Je kan dan vragen naar wat je collega al onderneemt om uit het slop te geraken. Als hij of zij geen idee heeft over wat te doen, laat dan horen dat je bezorgd bent (als je dat ook echt bent). Je kan voorzichtig suggereren om eens een afspraak te maken met de arbeidsgeneesheer of de huisarts. Als er voldoende veiligheid is om met een leidinggevende te praten op het werk, dan kan dat ook een goede suggestie zijn.

Misschien is je collega ondertussen wel op ziekteverlof en wordt er onder de collega´s gespeculeerd over het hoe en waarom. Wat kan je dan doen?

Ga er maar van uit dat ongeveer iedereen het fijn vindt om een zorgzaam bericht te krijgen waaruit blijkt dat je aan hem of haar denkt. Wens je collega een spoedig herstel toe. Je hoeft niet te peilen naar wanneer je collega terugkomt of naar het verhaal achter de afwezigheid. Dat legt alleen maar druk op de persoon.

Iemand met een depressie voelt zich vaak heel alleen in zijn of haar strijd. Weten dat er mensen zijn die om je geven, die op je wachten, die eventueel bereid zijn naar je te luisteren, kan heel wat betekenen.

Kan je praten over zelfmoordgedachten?

Ja, dat kan zeker. Het is een misvatting dat praten over zelfmoordgedachten iemand (meer) zou aanzetten tot zelfmoord. Als je collega hiermee bezig is, dan kan er beter openlijk over gepraat worden.
Lees meer over depressie en zelfmoord

Wanneer je denkt dat er een grote kans bestaat dat je collega zelfmoordplannen heeft of als hij of zij erg veel met de dood bezig is, schakel dan hulp in. Neem contact met iemand van de familie, een nauwe vriend, een hulpverlener van je collega en/of met Zelfmoord 1813.