Wat kan je doen vanuit de omgeving?

Somberheid of depressie bij kinderen-jongeren wat kan je doen als opvoeder, leerkracht, jeugdbeweging,...

ondersteun een kind met depressie

Enkele aanbevelingen

Neem het kind au serieux. Stimuleer het om over zijn/haar gevoelens te spreken. Probeer vooral goed te luisteren en niet te snel te oordelen. Probeer ook niet te snel gerust te stellen. Goed bedoelde boodschappen “Het is niet zo erg”, “Je moet er niet zo zwaar aan tillen”, “Morgen zal het weer wel beter zijn”, zorgen er soms voor dat kinderen zich niet begrepen voelen.

Geef je kind de boodschap dat zijn gevoelens en gedachten er mogen zijn en dat jullie samen op pad gaan om te zoeken naar hoe het zich weer beter kan voelen. Creëer een sfeer van vertrouwen.

Zoek zelf genoeg informatie op over depressie bij kinderen en jongeren. Door deze informatie ga je je kind nog beter begrijpen. Het gaat je helpen realistische verwachtingen te hebben.

Probeer het kind terug actief te laten worden of actief te houden. Activatie is immers een belangrijk onderdeel in de hulp bij depressie.

Blijf oog hebben voor de sterke en positieve kanten van het kind. Geef het kind regelmatig complimenten. Dit kan het kind goed doen en het zelfvertrouwen stimuleren.

Stimuleer het kind om zijn sociale contacten te onderhouden. Ondersteun hen daarbij waar nodig.

Wees geduldig. Gevoelens veranderen niet zomaar ineens.

Als het kind spreekt over zelfmoordgedachten, neem dit steeds serieus. Wijs je kind de weg naar www.1813.be

Als je merkt, vermoedt, vreest dat je je kind niet voldoende kan helpen of als het kind zelf om bijkomende hulp vraagt, overleg dan met ouders, CLB, huisarts,... Zij kunnen jou en het kind mee de weg wijzen naar waar er hulp en ondersteuning te vinden is.

In het volgende filmpje vind je nog een aantal duidelijke tips rond hoe je kan omgaan met iemand met een depressie:

hoe omgaan met een depressief persoon