Zelfzorg voor ouders

Als ouder van een depressief kind is zelfzorg ook van belang.

geluksdriehoek

De confrontatie met een dochter of zoon die kampt met sombere buien of depressie, kan zwaar wegen voor ouders. Omdat je kind jouw warmte, steun en geborgenheid nodig heeft, is het belangrijk om ondertussen ook goed voor jezelf te blijven zorgen.

Heb daarbij oog voor je eigen gevoelens en probeer mogelijke gevoelens zoals schaamte, onzekerheid, angst, verdriet, schuldgevoelens,... te hanteren. Draag het niet alleen, maar probeer voor jezelf ook een netwerk, “steunteam” te zoeken waarbij je zelf af en toe eens kan gaan "bijtanken".

Blijf dus actief met je wat je graag doet, je werk en je sociale contacten. Zorg er ook voor dat je zelf ergens terecht kan met je zorgen, twijfels en gevoelens. Blijf er niet alleen mee zitten en verberg niet voor iedereen dat er problemen zijn. Praat erover met mensen die je vertrouwt. Indien nodig kan ook jij beroep doen op een professionele hulpverlener

Op de website Checkjezelf vind je alvast goede ideeën om mentaal fit te kunnen blijven met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.