Wat kan je doen als ouder

Wat kan je als ouder doen bij sombere buien of een depressie bij zoon of dochter?

een kind met depressie

Enkele aanbevelingen

Neem je kind au serieux. Stimuleer het om over zijn/haar gevoelens te spreken. Probeer vooral goed te luisteren en niet te snel te oordelen. Probeer ook niet te snel gerust te stellen. Goed bedoelde boodschappen “Het is niet zo erg”, “Je moet er niet zo zwaar aan tillen”, “Morgen zal het weer wel beter zijn”, zorgen er soms voor dat kinderen zich niet begrepen voelen.

Geef je kind de boodschap dat zijn gevoelens en gedachten er mogen zijn en dat jullie samen op pad gaan om te zoeken naar hoe het zich weer beter kan voelen. Creëer een sfeer van vertrouwen.

Zoek zelf genoeg informatie op over depressie bij kinderen en jongeren. Door deze informatie ga je je kind nog beter begrijpen. Het gaat je helpen realistische verwachtingen te hebben.

Probeer je kind terug actief te laten worden of actief te houden. Activatie is immers een belangrijk onderdeel in de hulp bij depressie. Moedig je kind aan of onderneem samen met je kind activiteiten.

Blijf oog hebben voor de sterke en positieve kanten van je kind. Geef het kind regelmatig complimenten. Dit kan je kind goed doen en het zelfvertrouwen stimuleren.

Probeer oog te hebben voor de gezonde levensstijl van je kind: een goede en gevarieerde voeding, een goede slaap, voldoende beweging en buitenlucht… Ook voor kinderen en jongeren geldt dat een gezonde geest en een gezond lichaam samengaan. Een vaste structuur kan hierbij zeker helpend zijn.

Stimuleer je kind om zijn sociale contacten te onderhouden. Ondersteun hen daarbij waar nodig.

Wees geduldig. Gevoelens veranderen niet zomaar ineens.

Als je kind spreekt over zelfmoordgedachten, neem dit steeds serieus. Wijs je kind de weg naar www.1813.be

Als het weer beter gaat, let dan goed op de signalen van een mogelijk terugval. Door deze signalen snel te herkennen en er iets mee te doen, is de kans kleiner dat de depressie weer in zijn volle hevigheid terugkomt.

Als je merkt, vermoedt, vreest dat je je kind niet voldoende kan helpen of als je kind zelf om bijkomende hulp vraagt, overleg dan met school, CLB, huisarts,... Zij kunnen jou en je kind mee de weg wijzen naar waar je hulp en ondersteuning kan vinden.