Hulp: 8 tot 11 jaar

Je bent tussen 8 en 11 jaar en je voelt je al lang niet zo goed in je vel. En je zoekt meer hulp...

hulp ouders

Wanneer je je gedurende langere tijd somber blijft voelen, dan is het zeker goed om daar met iemand die je kent, over te spreken. Bij voorkeur ook met een volwassene, zoals je ouders.

Als met je ouders spreken als eerste stap te moeilijk voor je is, dan kan je op school ook spreken met een vertrouwensleerkracht (soms ook 'groene leerkracht' genoemd) of met een leerlingenbegeleider.

Een volwassene kan immers mee met jou nadenken over wat er verder kan gebeuren om jou verder te helpen. Bijvoorbeeld bij de huisarts langs gaan en/of met een psycholoog gaan praten.

Wat een psycholoog doet, kan je hier lezen:
https://www.watwat.be/naar-de-psycholoog/waarvoor-kan-ik-naar-een-psycholoog