Hulp nodig?

Dringende hulp

  • Huisartsen spelen een centrale rol in de gezondheidszorg. Voor dringend advies kan je steeds bij hen terecht.
  • Is je huisarts niet bereikbaar, ga dan naar de huisartsenwachtdienst om een dokter van wacht te zoeken in je regio.
  • Telefonische hulp of chat is 24/7 bereikbaar via Tele-Onthaal (Tel. 106) of de Zelfmoordlijn (Tel. 1813). Je kan anoniem beroep doen op deze diensten.
  • Een spoeddienst in ziekenhuizen. Je vindt alle adressen op www.socialekaart.be.
  • Een overzicht van dringende hulp vind je via www.tegek.be

Andere mogelijkheden

  • Voor elke hulpvraag is je huisarts doorgaans het beste eerste aanspreekpunt. In sommige gevallen kan je huisarts in overleg met jou verwijzen naar een psychiater, psycholoog, CAW, CGG of psychiatrische kliniek.
  • Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Op www.caw.be vind je alle mogelijkheden om contact op te nemen (mail, telefoon, chat, afspraak maken).
  • Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn tweedelijnsdiensten die door de overheid erkend zijn voor psychiatrische, psychologische en psychosociale begeleiding. Informatie over hun werking vind je op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be.