Omgaan met iemand met depressie

Video van 'Psychosenet.nl'

Wat kan je doen?

Een depressie kan zeer ingrijpend zijn voor degene die het doormaakt, maar ook voor iedereen in de nabije omgeving kan de depressie grote gevolgen hebben. Als je van dichtbij te maken krijgt met iemand die depressief is, dan kan dit allerlei gevoelens oproepen: machteloosheid, angst, wrevel of verdriet.

Ben je bekommerd om een naaste die door een moeilijke periode gaat? Dan kan je hem of haar het best helpen door te luisteren zonder te oordelen, je advies of 'goede raad' achterwege te laten én zorg te dragen voor je eigen grenzen. Eventueel kan je bepaalde taken overnemen, maar overdrijf niet en dring je niet op. Het is belangrijk dat je naaste die depressief is zelf nog verantwoordelijkheden kan opnemen.

 
hoezeer wil ik geloven
dat straks het tij toch keert
vertrouwen doe ik niet alleen
wij samen kunnen meer

- Tanja

Verschillende rollen

Niet iedereen in de omgeving van iemand die depressief is, kan een zelfde rol spelen. Hoewel een aantal zaken gelijklopend zijn, ligt het toch telkens wat anders wanneer je partner, kind, vriend, collega,... bent. Daarom hebben we de info opgesplitst voor verschillende groepen: