Depressie? Test jezelf.

Hieronder vind je de PHQ-9 vragenlijst. Deze wordt internationaal gebruikt en werd uitgebreid onderzocht voor het opsporen en opvolgen van depressie. Meer over deze vragenlijst

Vooraf

Een depressie herkennen is niet altijd gemakkelijk. Via 9 vragen krijg je een idee over de ernst van je depressieve klachten. De uitkomst geeft geen zekerheid, maar kan wel een aanwijzing bieden over de aanwezigheid van depressie. Bij ernstige klachten bespreek je dit best met een professionele hulpverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

De test is enkel bedoeld voor mensen die 18 jaar of ouder zijn.

PHQ-9 vragenlijst

Helemaal niet
Meerdere dagen
Meer dan de helft van de dagen
Bijna (elke) dag
Helemaal niet
Meerdere dagen
Meer dan de helft van de dagen
Bijna (elke) dag