Signalen van depressie

Vaak zal iemand die depressief wordt dit in het begin verborgen houden voor zijn omgeving. Hier zijn verschillende redenen voor. Ze willen het ontkennen of negeren in de hoop dat het vanzelf zal overgaan. Of ze vrezen afwijzing of veroordeling. Je mag immers best een tijdje 'ziek' zijn, maar een depressie (of een ander psychisch probleem) wordt dikwijls nog als 'zwak' of 'een beetje gek' beschouwd.

depressie

De signalen van een beginnende depressie zijn dus vaak dubbelzinnig. Wat zou je wel kunnen opmerken? In grote lijnen komt het hierop neer:

  • De sombere stemming bij je partner, familielid, vriend(in) of collega duurt langer dan een paar weken. Soms wordt die stemming zichtbaar door uitspraken die pessimistisch zijn. Allerlei zaken worden als 'zinloos' benoemd. Ze vinden zichzelf 'overbodig' en 'van geen belang'. Dat kan ook onder de vorm van cynische of sarcastische uitspraken over zichzelf, die voortdurend terugkomen. Soms laat alles hen 'onverschillig' en zijn ze moedeloos. Het verdriet kan ook duidelijk zichtbaar worden, bijvoorbeeld onder de vorm van huilbuien.
  • Stilaan begint het erop te lijken dat diegene die je kent geen plezier meer vindt in bezigheden die vroeger leuk gevonden werden. Dingen die je samen deed worden vermeden. Afspraken worden afgezegd. In het begin vaak nog om een of andere aanvaardbare reden.
  • Sommige mensen met depressie zijn duidelijk veel meer lichtgeraakt dan voorheen. Alles lijkt hen te irriteren, en dat gedurende langere tijd. Vaak gaat dit samen met nervositeit of zich gespannen voelen. Dit kan op zijn beurt lichamelijke klachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, verhoogde hartslag en maagproblemen.
  • Onzekerheid neemt toe en zelfzekerheid neemt af. Ze krijgen het moeilijk om beslissingen te nemen. Dit kan samen gaan met allerlei angsten, waar ze voordien geen last van hadden. Angst om met anderen om te gaan, of zelfs angst om buiten te komen in het algemeen.
  • Iemand klaagt langdurig over slaapproblemen en vaak ook eetproblemen. In slaap vallen gaat moeilijk. Het eten smaakt niet meer. Of net omgekeerd. Je partner, familielid, vriend(in) of collega heeft voortdurend de neiging om in bed te kruipen of veel meer te eten dan voordien.
  • Bij vele depressies (maar niet bij allemaal) is er sprake van dagschommelingen. Doorgaans voelt iemand met een depressie zich 's morgens op een dieptepunt zitten. Tegen de avond gaat het wat beter. Dit is een verschil met overspannenheid en burn-out, want daar is het net andersom ('s morgens beter en uitgeput 's avonds).
  • Een ander signaal kan bestaan uit concentratieproblemen. Of nergens de aandacht bij kunnen houden. Vaak wordt iemand die depressief is opgeslorpt door aanhoudend piekeren. Dat piekeren kan over allerlei zaken gaan: niet goed genoeg zijn, alles fout doen, minderwaardigheid, schuldgevoelens, iedereen ontgoochelen... Mogelijk zelfs over dood willen.
  • Tenslotte kunnen alle bovenstaande problemen leiden tot zelfverwaarlozing. Geleidelijk verzorgen ze hun uiterlijk niet meer (of alleszins opvallend minder dan voordien), letten niet meer op hun gezondheid, kunnen overmatig gaan drinken of medicatie en drugs gebruiken, en verliezen de zin om te werken of huishoudelijke taken te doen.

Het geheel van elementen waaruit een depressie bestaat, kunnen van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen die depressief is, heeft alle genoemde klachten of symptomen. Omgekeerd is niet iedereen die enkele van deze klachten heeft depressief.