Hoe werkt het programma?

Een online begeleiding loopt gedurende maximaal 12 weken (3 maanden). Deze periode gaat in vanaf het eerste contact met de persoonlijke hulpverlener via chat. Alle contacten met de hulpverlener verlopen via chat en online berichten.

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van een online programma. Het volgen van dit  programma vraagt een actieve inzet van de deelnemers. Naast praten en luisteren wordt aan de deelnemers ook voorgesteld om een aantal oefeningen uit te voeren die behulpzaam kunnen zijn bij hun herstel.

hoe het werkt

Het programma bestaat uit drie fases die het verloop van de therapie volgen.

Verkenning

Hoe ziet jouw depressie eruit? Waar heb je vooral last van? Hoe verloopt je stemming? Hoe vind je terug 'evenwicht'? Welke eerste stappen kan je zetten? Wat vind jij belangrijk in je leven?

Aan de slag

Concreet aan het werk met thema's die voor jou van belang zijn: in beweging komen, omgaan met negatieve gedachten en piekeren, leren ontspannen, relaties met anderen,...

Afronding

Afronden van de therapie. Wat heb je bereikt? Hoe ga je verder? Op welke signalen moet je letten om terugval te voorkomen.

Elk van de drie fases bevat 'modules' of thema's die informatie en oefeningen bevatten. Wanneer je de eerste keer het programma bezoekt zijn er onmiddellijk 3 modules vrij van de verkenningsfase: 'Mijn verhaal', 'Mijn stemmingsmeter' en 'Herstel van evenwicht'.

De overige modules of thema's zal je hulpverlener beschikbaar maken, in samenspraak met jou. Enkel de modules die voor jou van belang zijn worden vrijgemaakt. Je zal dus niet alle modules moeten doorlopen.

Volgende modules of thema's kunnen aan bod komen:

 • Waarden of wat vind je echt belangrijk in je leven
 • Negatieve gedachten en 'helpend denken'
 • Relaties en relatiepatronen
 • (Terug) in beweging komen
 • Ontspannen
 • Minder piekeren
 • Afstand nemen en 'mindfulness'
 • Toekomstplan

De oefeningen

Met de oefeningen kan je thuis, in je eigen omgeving aan de slag. Ze zijn bedoeld om je een beter zicht te geven op je problemen, maar vooral om je houvast te bieden op weg naar herstel.

Het zijn 'levende' oefeningen. Dat wil zeggen dat je er op je eigen tempo aan kan werken, ernaar kan terugkeren en alles voortdurend kan aanpassen.

Sommige oefeningen zijn ook bedoeld om regelmatig te herhalen, want pas dan kunnen ze een gunstig effect hebben op je stemming. Voor deze oefeningen kan je 'reminders' (herinneringsberichten) instellen, zodat je dit niet vergeet.

Alles wat je invult en doet in de oefeningen kan ook door je persoonlijke hulpverlener opgevolgd worden. Dat maakt het makkelijk om de inhoud tijdens de contacten met je hulpverlener te bespreken.

Hulpmiddelen

Naast de modules met oefeningen bevat het programma een aantal hulpmiddelen zoals:

 • een berichtenbox en chatmodule om met je persoonlijke hulpverlener te communiceren
 • een bibliotheek met bijkomende informatie die mogelijk interessant voor jou is 
 • de mogelijkheid om jezelf herinneringsberichten ('reminders') te sturen
 • een afgeschermd forum om (anoniem) contact te hebben met andere deelnemers

Opvolging tijdens de begeleiding

Tijdens de begeleiding heb je regelmatig contact met je hulpverlener, die ook kan volgen wat je online in het programma doet.

Het is ten zeerste aanbevolen om zelf je stemming op te volgen via de 'Stemmingsmeter' in het programma. Je geeft hierbij een cijfer aan je stemming op een schaal van 1 tot 10. De resultaten hiervan worden weergegeven in een grafiek. Je kan hiervoor een 'reminder' instellen.

Je hulpverlener kan je vragen om af en toe enkele vragenlijsten in te vullen. Dit geeft, naast de stemmingsmeter, eveneens een beeld van de evolutie die je doormaakt. 

Na beëindiging van de begeleiding is er nog opvolging voorzien gedurende 1 jaar. Daarover krijg je meer info in het programma en van je hulpverlener.