Over je privacy

Bij het gebruik van dit online programma wordt je privacy gegarandeerd.
Je kan ons volledige privacybeleid hier lezen.

privacy

 • Het Depressiehulp-team is gebonden aan een strikt beroepsgeheim.
 • Je hoeft niets te downloaden op je computer, waardoor er op jouw computer geen sporen achterblijven die verband houden met de online begeleiding. Alleen in de 'geschiedenis' van je internetbrowser kan vermeld staan dat je de website bezocht hebt, maar verder niets. Deze 'geschiedenis' kan je wissen (als je niet weet hoe, raadpleeg dan de help functie van je internetbrowser).
 • Het online begeleidingsprogramma van deze website is beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt 'versleuteld' bij verzending en vervolgens 'ontsleuteld' bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door "https", in plaats van "http" zoals bij een gewone, onbeveiligde website.
 • Deelnemers kunnen ervoor kiezen om ook via hun e-mailadres, meldingen te ontvangen van Depressiehulp. Deze berichten bevatten geen persoonlijke gegevens, maar bevatten wel een link om in te loggen. Inloggen is echter pas mogelijk met een correcte gebruikersnaam en wachtwoord. Buitenstaanders die toegang hebben tot het e-mailprogramma van een deelnemer, kunnen de meldingen wel zien. Deelnemers moeten zelf een inschatting maken van dit risico.
 • De gegevens van deelnemers kunnen gebruikt worden voor statistische verwerking en wetenschappelijk onderzoek op anonieme basis. In geen geval worden ze gebruikt om de identiteit van deelnemers te achterhalen. Wanneer deelnemers bekend zijn, dan worden hun data geanonimiseerd voor de verwerking.
 • De verantwoordelijken van Depressiehulp.be brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Klachten

Indien deelnemers aan het online begeleidingsprogramma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot:

 • De verantwoordelijke van Depressiehulp.be: info@depressiehulp.be
 • Directie CGG De Pont
  Lange Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen, tel: 015/42.08.32
  Website: www.cggdepont.be
  Contact Bob Cools (directeur): bob.cools@cggdepont.be
 • Directie CGG Kempen
  Smalvoortstraat 2 te 2300 Turnhout, tel: 014/41.09.67
  Website: www.cggkempen.be
  Contact Wim Wouters (directeur): wimwouters@cggkempen.be
 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Hoogstraat 139 1000 Brussel, tel: 02/213 85 98
  Website: www.privacycommission.be/nl
  E-mail: commission@privacycommission.be