Info voor professionelen

De online begeleiding bij Depressiehulp bestaat uit een gestructureerd programma gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener. Er is mogelijkheid tot wekelijks contact via chat, gedurende een 3-tal maanden (of 12 gesprekken).

Sommige CGG's bieden ook 'blended hulp' aan, wat wil zeggen dat face-to-face begeleiding gecombineerd wordt met het online programma van Depressiehulp.
Lees meer

Over het programma

  • Deze online begeleiding kan niet gecombineerd worden met andere vormen van intensieve psychosociale begeleiding of therapie. Wanneer de deelnemer  ergens anders in begeleiding of therapie is, dan wordt deze best onderbroken tijdens de duur van de online begeleiding. Bij twijfel kan aan de deelnemer gevraagd worden of er overleg mag zijn tussen de hulpverlener van Depressiehulp en de andere hulpverlener.
  • Het programma is gebaseerd op elementen uit o.a. de cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering, Dynamische Interpersoonlijke Therapie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er wordt gewerkt met oefeningen en psycho-educatie.
  • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet (chat of beeldbellen).
  • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma. Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling.
  • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huisarts voor lichamelijk onderzoek en/of medicamenteuze ondersteuning.
  • Het programma duurt 3 maanden en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie zijn de hulpverleners?

  • De hulpverleners zijn psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de reguliere geestelijke gezondheidszorg.
  • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de hulpverleners hebben toegang tot de gegevens. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.