Vernieuwing onlinehulpplatform

In 2022 werd een vernieuwing ingevoerd bij de online (chat)begeleiding en de ‘blended begeleiding’ (de combinatie van individuele gesprekken met het online programma).

Voor de online zelfhulp zal er voorlopig niets wijzigen. Ook de publieke informatieve websites blijven voorlopig ongewijzigd.

OnlinePsyHulp platform

Wat is er veranderd?

De onlinehulpprogramma’s van Depressiehulp, Alcoholhulp, Drughulp, Cannabishulp, en Gokhulp voor de begeleiding werden samengevoegd tot 1 geheel, onder de naam OnlinePsyHulp.

De beheerpanelen voor de hulpverleners (zowel puur online als blended) werden eveneens samengevoegd tot 1 geheel.

Dit betekent dat alle thema’s en oefeningen van alle hulpprogramma’s (Depressiehulp, Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp) kunnen beschikbaar gemaakt worden voor alle deelnemers. Onafhankelijk van de website waar deelnemers zich aangemeld hebben of werden aangemeld door hun blended hulpverlener.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • Een deelnemer is aangemeld via Depressiehulp, maar ondervindt ook alcohol- of drugproblemen. Het normale aanbod van Depressiehulp blijft bestaan, maar er kunnen ook thema’s en oefeningen uit Alcoholhulp of Drughulp aangeboden worden in het Depressiehulp programma zelf. Dit in samenspraak met de deelnemer en wanneer het aangewezen is.
  • Een deelnemer is aangemeld via Alcoholhulp, maar ondervindt ook depressieve- of angstklachten. Indien aangewezen kunnen er dan thema’s en oefeningen uit Depressiehulp aangeboden worden binnen het programma van Alcoholhulp.
  • Een deelnemer hoeft zich dus niet bij verschillende programma's aan te melden.

Verder kregen alle programma’s een nieuwe en meer overzichtelijke layout. Er werden ook nieuwe thema’s en functionaliteiten aan de programma’s toegevoegd voor de deelnemers.

Na de integratie van de huidige programma’s zijn er nog toevoegingen gepland. Zo zal Angsthulp ontwikkeld worden met thema’s die gericht zijn op het omgaan met angst- en stressklachten. 

Wat met deelnemers die voordien actief bezig waren?

Al hun gegevens werden overgezet naar het nieuwe platform. Dus alle reeds bestaande accounts, de actieve modules (of thema’s) en alle ingevulde oefeningen bleven behouden.

Aan de wijze van inloggen is niets veranderd. Deze bleef behouden op de websites waar een deelnemer zich oorspronkelijk heeft aangemeld.