Planning Depressiehulp

Depressiehulp wil hulp bieden bij depressieve klachten voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Dit op 4 manieren:

  • Informatie en zelftest.
  • Online zelfhulp
  • 'Blended' (of gemengde) begeleiding. Dit is een combinatie van persoonlijke gesprekken met een hulpverlener, terwijl je thuis aan de slag gaat met een online programma.
  • 'Pure' online begeleiding. Hiervoor maak je gebruik van een online programma. Er zijn enkel online contacten met je hulpverlener via berichten of chat op de website.

2016

Fase 1: informatiegedeelte

Dit gedeelte bevat informatie en een zelftest. Meer weten over je depressieve klachten kan al een eerste stap zijn in het beter omgaan met je moeilijkheden. Het kan je enige handvaten geven om je probleem al zelf aan te pakken. Soms is het een eerste stap richting hulpverlening, waarbij je hier informatie kan vinden over de verschillende mogelijkheden.

Een depressie heeft niet alleen invloed op jezelf maar ook mensen rondom je. Er is daarom een gedeelte voorzien met informatie en tips voor mensen uit je omgeving.

Dit informatieve gedeelte van Depressiehulp is vrij toegankelijk voor iedereen.

2017

Fase 2: testfase van de 'blended begeleiding'

Depressiehulp wordt in 2 Centra Geestelijke Gezondheidszorg beperkt in gebruik genomen. Mensen kunnen dan aan de slag met een online programma dat oefeningen bevat, in combinatie met gesprekken met een hulpverlener van het CGG (= 'blended begeleiding').

Er zal ook wetenschappelijk onderzoek gebeuren naar de werkzaamheid van Depressiehulp. Op basis van de ervaringen in deze testfase zal het programma nog bijgestuurd worden.

De 'blended' begeleiding zal toegankelijk zijn voor cliënten van CGG Kempen (regio Antwerpse Kempen) en CGG De Pont (regio Mechelen - Boom - Lier).

Natuurlijk kan je ook nog steeds terecht op het CGG voor een gewone begeleiding, zonder dat je gebruik maakt van het online programma.

Fase 3: uitrol blended begeleiding naar andere CGG

Andere CGG zullen dan ook kunnen gebruikmaken van Depressiehulp en 'blended begeleiding' aanbieden. Dus een combinatie van gesprekken op het CGG en online oefeningen die je thuis kan doen.

Je kan je tijdens deze fase aanmelden in één van de deelnemende CGG voor een 'blended' begeleiding. Aanmelding kan enkel indien je in de regio van één van de deelnemende CGG woont.

Naast de blended begeleiding zullen er ook online fora beschikbaar gesteld worden waar je anoniem conatcten kan hebben met andere deelnemers. Om vragen, ideeën en suggesties onder elkaar uit te wisselen.

Kostprijs: gesprekken op het CGG: 11 euro (4 euro indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming); online oefeningen en fora: kosteloos.

Fase 4: online zelfhulp

Zelfhulp is een stap tussen informatie en begeleiding. Deze online zelfhulp zal een aantal oefeningen bevatten die je zelf kan doen zonder persoonlijke begeleiding van een hulpverlener. Het zijn oefeningen die je zullen helpen om beter om te gaan met je depressie of depressieve klachten. Ze zullen gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten waarvan de werking in de praktijk aangetoond werd.

Vooral voor lichte tot matige depressieve klachten kan zelfhulp geschikt zijn. Het stimuleert deelnemers om zelfstandig aan de slag te gaan, op hun eigen tempo.

Deze zelfhulp zal voor iedereen kosteloos – en als je dat wenst anoniem - beschikbaar zijn. We werken dit uit in 2017. De datum waarop de online zelfhulp beschikbaar zal zijn, moet nog bepaald worden.

2018

Fase 5: online begeleiding

Het is in de toekomst ook de bedoeling dat je volledig online een begeleiding kan volgen. Hierbij worden oefeningen en modules uit depressiehulp gecombineerd met chatgesprekken met je hulpverlener. Je zal je dan kosteloos – en indien gewenst anoniem - online kunnen aanmelden voor deze vorm van begeleiding.