Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor studenten van KU Leuven met lichte of matige depressieve klachten die reeds gedurende meerdere weken aanhouden. De termen 'licht' en 'matig' zijn natuurlijk relatief. Een depressie is immers altijd ernstig. Depressie is niet altijd hetzelfde als een 'dip' hebben en tast gedurende langere tijd je levenskwaliteit aan.

Je kan kiezen tussen 'zelfhulp' of 'begeleiding'. 

Online zelfhulp is het meest geschikt voor mensen die volledig zelf actief aan de slag willen gaan en oefeningen willen doen. Zelfhulp is iets wat je volledig zelfstandig doet zonder begeleiding van een hulpverlener. Het kan wel interessant zijn om iemand uit je omgeving, die je vertrouwt, erbij te betrekken. Die stap kan soms moeilijk zijn, maar helpt enorm bij het volhouden.

Heel wat mensen vinden het niet makkelijk om er geregeld tijd voor te maken. Plan daarom tijd in je agenda hiervoor. Enkele weken tijd maken en er actief mee bezig zijn is echt wel nodig! Hoeveel tijd verschilt van persoon tot persoon. Probeer zeker in het begin meer dan één keer per week in te loggen.

Samengevat voor zelfhulp:

  • Meest geschikt bij lichte tot matige depressieve klachten
  • Werkt best bij mensen die graag zelf en actief willen werken aan hun stemming
  • Zelfhulp is niet altijd voldoende maar kan een eerste stap zijn!
  • Meld je minstens één keer per week aan op het programma
  • Betrek er indien mogelijk en gewenst iemand uit je omgeving bij. Dit is niet noodzakelijk maar kan wel helpen!

 

Het begeleidingsprogramma met een hulpverlener is voorlopig enkel toegangelijk voor studenten van KU Leuven, campus Leuven. Bij het begeleidingsprogramma met een hulpverlener ga je aan de slag met het programma in samenwerking met je eigen begeleider. Dit vraagt wel een actieve inzet. Naast praten en luisteren kan je hulpverlener vragen om bepaalde info door te nemen en voorgestelde oefeningen uit te voeren.