Over je privacy

Bij deelname aan de online zelfhulp wordt je privacy gegarandeerd.

  • Je hoeft geen naam of andere gegevens bekend te maken die jou als persoon kunnen identificeren.
  • Je hoeft niets te downloaden op je computer, waardoor er op jouw computer geen sporen achterblijven die verband houden met de online zelfhulp. Alleen in de 'geschiedenis' van je internetbrowser kan vermeld staan dat je de website bezocht hebt, maar verder niets. Deze 'geschiedenis' kan je wissen (als je niet weet hoe, raadpleeg dan de help functie van je internetbrowser).
  • Het online zelfhulpprogramma van deze website is beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer) (te checken!). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma en deelnemers wordt 'versleuteld' bij verzending en vervolgens 'ontsleuteld' bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door "https", in plaats van "http" zoals bij een gewone, onbeveiligde website.
  • Deelnemers kunnen ervoor kiezen om ook via hun e-mailadres, meldingen te ontvangen van Depressiehulp. Deze berichten bevatten geen persoonlijke gegevens, maar bevatten wel een link om in te loggen. Inloggen is echter pas mogelijk met een correcte gebruikersnaam en wachtwoord. Buitenstaanders die toegang hebben tot het e-mailprogramma van een deelnemer, kunnen de meldingen wel zien. Deelnemers moeten zelf een inschatting maken van dit risico.
  • De gegevens van deelnemers kunnen gebruikt worden voor statistische verwerking en wetenschappelijk onderzoek op anonieme basis. In geen geval worden ze gebruikt om de identiteit van deelnemers te achterhalen. Wanneer deelnemers zich toch bekendmaken, dan worden hun data geanonimiseerd voor de verwerking.
  • De verantwoordelijken van Depressiehulp.be brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Het Depressiehulp-team is gebonden aan een strikt beroepsgeheim.
  • Bij vragen of klachten, mail ons op i1758873967n2109534004f1325306618o420316628@1778662964d1275090932e1179564027p104596657r872067747e796640999s496660973s1979043127i798615272e1700962032h1814007097u2142847606l751860020p419998755.491628265b1749587940e1595073737