Voor wie?

voor wie online zelfhulp

Vrouwen tijdens of na hun zwangerschap met lichte tot matige depressieve of angstklachten zullen vermoedelijk het meest baat ondervinden. Evenals hun partners. Bij aanmelding stellen we je een aantal vragen om in te schatten of je klachten licht, matig of ernstig zijn. Op basis daarvan geven we je een advies of en in welke mate zelfhulp iets voor jou kan zijn.

Daarnaast is online zelfhulp het meest geschikt voor mensen die volledig zelf actief aan de slag willen gaan en oefeningen willen doen.

Als de zelfhulp onvoldoende aanslaat, kan je nog overstappen naar begeleiding met een hulpverlener. Zelfhulp kan dan een eerste stap zijn, die je al wat op weg zet.

Zelfhulp is iets wat je volledig zelfstandig doet zonder begeleiding van een hulpverlener, maar het kan ook in combinatie met andere hulpverlening. Het kan ook interessant zijn om iemand uit je omgeving, die je vertrouwt, erbij te betrekken. Die stap kan soms moeilijk zijn, maar helpt enorm bij het volhouden.

Samengevat:

  • Meest geschikt bij lichte tot matige depressieve klachten
  • Zowel voor jou, maar ook voor je partner
  • Werkt best bij mensen die graag zelf en actief willen werken aan hun stemming
  • Zelfhulp is niet altijd voldoende, maar kan een eerste stap zijn. Nadien kan je nog altijd voor gesprekken met een hulpverlener kiezen.
  • Kom minstens één keer per week op de online zelfhulp
  • Betrek er indien mogelijk en gewenst iemand uit je omgeving bij. Dat is niet noodzakelijk maar kan wel helpen!
  • Meer info over hoe het zelfhulpprogramma werkt