Begeleiding bij depressie

Professionele psychosociale begeleiding bij depressie kan verschillende elementen omvatten en kan ook door meerdere professionelen uitgevoerd worden. Gemeenschappelijke kenmerken zijn het bieden van ondersteuning en vertrouwelijkheid.

Welke elementen kunnen aanbod komen?

begeleiding bij depressie

Informatieverzameling en diagnostiek

Het kan nodig zijn om via een vragenlijst na te gaan wat je klachten zijn en in welke mate ze je leven beïnvloeden. In sommige gevallen is een meer uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek aangewezen.

Soms moet je sociale situatie van naderbij bekeken worden. In hoeverre spelen werk, je familiale situatie of andere omstandigheden een rol?

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie leert de hulpverlener je dingen bij over depressie en geestelijke gezondheid. Meer kennis over depressie zorgt ervoor dat je een beter zicht krijgt op je klachten. Het kan ook manieren aanreiken om anders met je klachten om te gaan. Psycho-educatie kan individueel of in groepsverband gebeuren. Het kan interessant zijn om een naaste erbij te betrekken.

Sociale aspecten

Sociale omstandigheden kunnen meespelen in het ontstaan van een depressie. Maar een depressie kan ook tot sociale problemen leiden. Je kan dus ondersteuning nodig hebben bij diverse sociale aspecten zoals: werk, financiën, administratieve beslommeringen, woonomstandigheden, praktische hulp bij het huishouden, enzovoort.

Counseling / psychologische begeleiding

Het gaat om ondersteunende gesprekken die betrekking hebben op:

  • stabilisatie van je klachten,
  • zicht krijgen op je problemen en mogelijkheden,
  • het opbouwen van je zelfvertrouwen,
  • aanvaarden en leren omgaan met sommige beperkingen,...

Door wie?

Bovenstaande elementen van hulpverlening kunnen uitgevoerd worden door verschillende professionele hulpverleners, zoals: psychologen, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters, ergotherapeuten…, in een privé-praktijk, een gezondheidscentrum of een residentiële setting (opname).

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gespreksbegeleiding. De psychotherapeut heeft een opleiding gevolgd om met een specifieke methode te werken.

Wie mag psychotherapie uitvoeren? In afwachting van de wettelijke erkenning van de psychotherapeut: de psychiater, de klinisch psycholoog, de klinisch orthopedagoog met een psychotherapieopleiding en anderen die beantwoorden aan de wettelijke criteria.
Zoals de andere gezondheidszorgberoepen vallen ze onder de wet op de patiëntenrechten.

Psychotherapie is meer dan begeleiding gericht op langdurige verandering van een aantal persoonlijkheidfactoren.
Meer over vormen van psychotherapie