Depressie en lichamelijke ziektes

Ernstige lichamelijke ziektes kunnen depressieve klachten uitlokken. Ofwel rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks, ofwel door een combinatie van verschillende factoren.

Ziektes die depressie kunnen uitlokken

Rechtstreekse uitlokking van depressie

Een lichamelijke aandoening kan de werking van de hersenen beïnvloeden, waardoor de stemming ontregeld wordt. Heel wat ziektes kunnen depressieve klachten veroorzaken. Zoals onder andere:

  • een beroerte (een herseninfarct of CVA)
  • ziektes van de schildklier
  • de ziekte van Cushing waardoor een te hoog gehalte van het cortisol hormoon ontstaat
  • de ziekte van Parkinson

Ziektes kunnen naast depressie ook manische symptomen (overmatige activiteit en impulsiviteit) uitlokken.

Onrechtsreekse uitlokking

Een ziekte kan echter zeer zwaar om dragen zijn, waardoor onrechtstreeks depressieve klachten kunnen ontstaan. Dit is vaak het geval bij kanker. Maar ook bij andere aandoeningen die tot invaliditeit leiden of chronische pijn veroorzaken.

Combinatie

Een combinatie van rechtstreekse of onrechtstreekse uitlokkers is ook mogelijk. Bijvoorbeeld na een beroerte kunnen de depressieve klachten verband houden met de plaats van de vaataandoening in de hersenen, waardoor de werking ervan lokaal verstoord wordt. Daarnaast kunnen de gevolgen van een beroerte, zoals een halfzijdige verlamming of problemen met het spreken, heel belastend zijn en tot depressieve klachten leiden.