Depressie bij jongeren en ouderen

Deze website richt zich hoofdzakelijk op depressie bij volwassenen (18 tot 70 jaar). Depressie kan echter op alle leeftijden voorkomen. De belangrijkste kenmerken, zoals een sombere stemming en het verlies van plezierbeleving, kunnen bij elke leeftijdsgroep aanwezig zijn. Maar er zijn wel verschillen in de uitingsvormen van deze kenmerken.

Bij de kenmerken van depressie keken we vooral naar volwassenen. Wat kan er anders zijn bij kinderen, jongeren en ouderen?

Kinderen en jongeren

leeftijden depressie

Bij kinderen is het soms niet gemakkelijk om een depressie te herkennen omdat de kenmerken gelijkenissen vertonen met andere problemen. Hun stemming is eerder 'afgevlakt' ofwel prikkelbaar. Kinderen kunnen wat ze voelen ook moeilijker onder woorden brengen. In hun gedrag worden ze minder speels en nemen ze weinig initiatief. Vaak worden ze ook angstiger en gaan ze zich meer terugtrekken. Ze vertonen ook regelmatig onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of spierpijn.

Adolescenten krijgen in verhouding veel meer negatieve gedachten over zichzelf, hun uiterlijk of de toekomst. Ze kunnen zich extreem terugtrekken, of zich net agressief en opstandig gaan gedragen. Zogenaamde gedragsproblemen kunnen dan de depressieve stemming gaan maskeren. Vaak gaan ze ook op een riskante manier met drank of drugs experimenteren.

Ter info: kinderen met depressieve klachten kunnen voor een eerste opvang terecht bij:

Ouderen

leeftijden depressie

Ook bij oudere mensen wordt depressie vaak niet herkend. Dit komt omdat de depressieve kenmerken, zoals vergeetachtigheid, cocncentratieproblemen, weinig initiatief, lichamelijke klachten, slaapproblemen en sombere stemming, eerder worden toegeschreven aan het ouder worden. Soms wordt depressie zelfs ten onrechte aanzien als (beginnende) dementie.

Natuurlijk krijgen oudere mensen in verhouding meer te maken met verlieservaringen: het overlijden van dierbaren, pensionering, lichamelijke ongemakken,... Maar dat hoeft niet te betekenen dat verdriet of pijn niet langer kunnen verwerkt worden. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat 'lifesatisfaction', de tevredenheid over het leven, niet hoeft af te nemen met het ouder worden.

Depressie bij ouderen verdient net zoveel aandacht, als bij andere leeftijden.