Online cognitieve training vermindert kans op depressie

Onderzoek aan de Universiteit Gent (UGent) wijst erop dat online cognitieve training (*) mogelijkheden biedt bij de preventie van depressie. In voorgaand onderzoek werden gunstige effecten op onderliggende kwetsbaarheden, zoals stressgevoeligheid en herhalend negatief denken, gevonden. Recent onderzoek toont aan dat dit tevens het risico op herval in depressieve episodes vermindert.

(*) De term ‘cognitief’ betekent alles wat te maken heeft met het verwerken van informatie (waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, taalgebruik en denken). Cognitieve training heeft dan als doel het beter leren benutten van concentratie, aandacht, geheugen en denken.

depressie en cognitieve training

Depressie en cognitieve problemen

Depressie is een veelvoorkomend psychisch probleem waarbij klachten zoals aangehouden neerslachtigheid en verlies van interesse, energie en plezier centraal staan. Naast deze klachten ervaren mensen vaak geheugen- en concentratieproblemen, wat het dagelijks functioneren bemoeilijkt.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die een depressie meemaakte, ooit hervalt en dat de aanwezigheid van voorgenoemde cognitieve klachten de kans op herval verhogen. Eén van de moeilijkheden bij de behandeling van depressie is dat vaak, zelfs na herstel, een aantal restklachten aanwezig blijven, zoals geheugen- en concentratieproblemen. Dergelijke cognitieve klachten reageren slechts beperkt op gangbare interventies voor depressie (behandeling met medicatie en/of psychotherapie).

Omdat deze klachten een verhoogde kwetsbaarheid vormen voor een terugval in depressieve klachten is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Eerder onderzoek toonde aan dat deze kwetsbaarheden gunstig kunnen beïnvloed worden door gerichte interventies, zoals online cognitieve training, waardoor de kans op herval kan verminderen.

Onderzoek

Uit onderzoek aan de UGent blijkt dat voorheen depressieve mensen die gedurende twee weken thuis een online computertraining uitvoerden, na 1 jaar ongeveer 22% minder kans op herval hadden in vergelijking met mensen die de training niet deden. Deze resultaten tonen aan dat een online cognitieve training zinvol kan zijn om een terugval te voorkomen, ook al is het geen ‘wondermiddel’.

Nieuw onderzoek in 2023

Aan de UGent loopt momenteel een klinische studie waarin het optimale aantal trainingsessies van een cognitieve training wordt nagegaan. Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die ooit een depressie doormaakten en op dit moment tenminste 3 maanden hersteld zijn, kunnen deelnemen en toegang krijgen tot de online cognitieve training, die thuis kan worden doorlopen.

Een deel van het onderzoek vindt plaats in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van UGent en een onkostenvergoeding is voorzien voor deelname.

Meer details over de nieuwe klinische studie kan je hier terugvinden:
https://www.ugent.be/nl/actueel/ugent-zoekt-deelnemers-voor-onderzoek-naar-online.

Voor vrijblijvende info met betrekking tot deelname aan de studie, kan je terecht op de website https://cogtrain2.ugent.be/nl/about-us
of kan je contact opnemen via e-mail naar c879978528o399291408g961104668t1275454989r61738637a109057901i905924547n280950085i174862133n301714411g151216982021646234447@1938922595U1634842577G701565786e790045673n2026661833t670950213.1204017677b1361082097e12448139.