Boeken voor de omgeving

Gemiddeld krijgt één op vijf mensen gedurende hun leven te maken met een depressie. Voor nauw betrokkenen uit de omgeving kan het echter ook een hele opgave zijn om ermee om te gaan. Een selectie van recente literatuur...

'Depressie. Gids voor familieleden.'

Titel: Depressie. Gids voor familieleden.
Auteur: Peter Cuijpers
Korte inhoud: Dit boek is een handleiding voor familieleden van de persoon met een depressie.

depressie gids voor familieleden

Depressies treffen niet alleen de mensen die er zelf aan lijden. Ook hun partners, kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen ondervinden de negatieve gevolgen ervan. De depressie kan bij de familieleden lijden tot conflicten in de relatie, isolement en eenzaamheid, oververmoeidheid, overbelasting en overspannenheid. Dit nog afgezien van materiële gevolgen, zoals een daling van het inkomen. Het is beslist geen uitzondering als ook een familielid depressief wordt of andere ernstige psychische klachten krijgt.

Dit boek is een handleiding voor familieleden. Het biedt veel informatie over depressie en beantwoordt een breed scala van vragen. De lezer leert het gedrag van depressieve familie begrijpen en hoe er het beste mee om te gaan. Het beschrijft uitgebreid wat de emotionele en praktische gevolgen zijn.

De lezer ontdekt dat hij geen uitzondering is, wat al een hele steun kan zijn. Welke maatregelen kan hij nemen om de belasting te verminderen? Dat is een heel belangrijke vraag. In een laatste hoofdstuk gaat de auteur in op hulpverlening. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat te doen als de betrokkene geen hulp voor zijn problemen wil zoeken? En vooral: Waar kan hulp gevonden worden?

'Als een dierbare depressief is'

Titel: Als een dierbare depressief is. Helpen zonder jezelf te verliezen.
Auteur: Huub Buijssen
Korte inhoud: Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten voor de omgeving.

als een dierbare depressief is

Als iemand een depressie ontwikkelt, is dit proces voor mensen in de naaste omgeving moeilijk te begrijpen. Familie en vrienden zijn voor iemand met een depressie echter heel belangrijk; vaak kunnen ze zelfs meer doen dan professionele hulpverleners.

"Mensen die samenleven met een persoon die lijdt aan een depressie, lopen dubbel zo veel risico om ook een depressie te krijgen. Immers gevoelens zijn net als griep besmettelijk."

Gerenommeerd deskundige Huub Buijssen legt in dit nieuw vormgegeven standaardwerk uit hoe iemand met een depressie zich voelt en hoe je als omgeving kan helpen de depressie dragelijker te maken. Zonder jezelf te verliezen.

Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten. Samen sta je niet alleen.

Huub Buijssen is psychogerontoloog en gezondheidszorg-psycholoog. Hij heeft meer dan veertig boeken geschreven waaronder 'De magische wereld van Alzheimer'.

'Manisch depressief'

Titel: Manisch depressief
Auteurs: Pascal Sienaert & Els D.
Korte inhoud: Een gids voor patiënt, omgeving en hulpverlener.

manisch depressief

Hoe omgaan met een bipolaire stoornis: een patiënt en een psychiater vertellen.

Een manisch-depressieve stoornis komt vaak voor en kent een langdurig verloop. Recent onderzoek opent nieuwe perspectieven voor mensen met een bipolaire stoornis, onder meer dankzij een beter afgestemde behandeling waarin een psychotherapeutische begeleiding en geneesmiddelen hand in hand gaan.

In dit boek nemen een psychiater en een ervaringsdeskundige beurtelings het woord. Het resultaat is een bijzonder informatief boek over de jongste stand van het onderzoek, gekoppeld aan een beklijvend verhaal.

Manisch-depressief biedt een antwoord op de belangrijkste vragen van patiënten, familie en hulpverleners. Hoe is het om manisch-depressief te zijn? Wat kun je doen als iemand uit je omgeving aan een bipolaire stoornis lijdt? Welke geneesmiddelen en welke soorten psychotherapie zijn er voorhanden? En kun je helemaal genezen van een bipolaire stoornis?

'Leven met een depressieve stoornis'

Titel: Leven met een depressieve stoornis
Auteur: Joke Kragten
Korte inhoud: Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruikbaar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.

leven met een depressieve stoornis

Een depressie is iets anders dan "in een dip zitten". We spreken van een depressie als je minimaal twee weken achtereen somber bent. Daarnaast moet je nog minimaal vier andere depressieve symptomen hebben, zoals verminderde eetlust, concentratie– of geheugenproblemen, moeheid, schuldgevoelens en/of gedachten aan de dood.

Alhoewel een op de tien Nederlanders in zijn leven met een depressie te maken krijgt, is iedereen toch op zijn eigen, persoonlijke manier depressief. Het is dus de kunst om erachter te komen wat jóuw valkuilen zijn, waar je rekening mee moet leren houden en in welke situaties jij extra kans loopt om depressief te worden.

In Leven met een depressieve stoornis lees je alles over het ontstaan en verloop van een depressie, hoe je ervan afkomt en hoe je kunt voorkomen dat een depressie terugkomt. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis die op dit moment over de depressieve stoornis bestaat. Hier–door wordt het mogelijk je depressie zelf succesvol te lijf te gaan en/of er adequate hulp voor te zoeken.Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruik–baar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.