Boeken over herstel

Gemiddeld krijgt één op vijf mensen gedurende hun leven te maken met een depressie. Getuigenissen van diegenen die herstelden en hun hulpverleners kunnen een breder perspectief bieden. Een selectie van recente literatuur...

'Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.'

Titel: Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.
Auteurs: Hans Meganck, Stephan De Bruyne, Marjolein Deceulaer, Niki De Prijcker
Korte inhoud: Dagboek over (omgaan met) depressie, voorbij de taboes...

Depressie. Goede zorg voor kwetsbare mensen.

Hans Meganck, welzijnswerker en docent, laat zich vrijwillig opnemen in een Vlaams psychiatrisch centrum. Hij heeft de symptomen van een depressie en zoekt een zorgzame plaats om tot rust te komen. Omwille van een wachttijd in het behandelingstraject belandt hij in 'fase nul', waarin mensen haast uitsluitend op zichzelf zijn aangewezen. Het dal wordt dieper en dieper. Samen met de depressie groeit het ongenoegen over de hedendaagse psychiatrische behandeling. Het wordt evenwel geen klaagzang.

Door een voortgezette intensieve therapie leert Hans hoe hij met zijn depressie kan omgaan. Tegelijkertijd groeit ook een verbondenheid in kwetsbaarheid, met lotgenoten en behandelaars. Er ontstaat een engagement om iets te doen voor andere mensen met psychische problemen. In deze openhartige en lucide getuigenis deelt Hans zijn ervaringen, inzichten en aanbevelingen, die een depressie kunnen helpen voorkomen en behandelen. De kritische reflecties van Hans worden deskundig geduid door zorgprofessionals die betrokken waren bij het proces van herstel.

'Depressief' wil op een positieve manier de stigma's en taboes doorbreken waarmee mensen met psychische problemen nog steeds geconfronteerd worden. Zowel lotgenoten als de mensen die hen omringen, professionals in de geestelijke gezondheidszorg, ervaringsdeskundigen en behandelaars in de psychiatrische zorg, opleidingsverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken, . .., kunnen zich hier laten inspireren in hun zoektocht naar een meer herstelgerichte zorg.

Verkozen tot beste boek over depressie.
Laureaat ups en downs-prijs 2015.

'Leven met een depressieve stoornis'

Titel: Leven met een depressieve stoornis
Auteur: Joke Kragten
Korte inhoud: Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruikbaar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.

leven met een depressieve stoornis

Een depressie is iets anders dan "in een dip zitten". We spreken van een depressie als je minimaal twee weken achtereen somber bent. Daarnaast moet je nog minimaal vier andere depressieve symptomen hebben, zoals verminderde eetlust, concentratie– of geheugenproblemen, moeheid, schuldgevoelens en/of gedachten aan de dood.

Alhoewel een op de tien Nederlanders in zijn leven met een depressie te maken krijgt, is iedereen toch op zijn eigen, persoonlijke manier depressief. Het is dus de kunst om erachter te komen wat jóuw valkuilen zijn, waar je rekening mee moet leren houden en in welke situaties jij extra kans loopt om depressief te worden.

In Leven met een depressieve stoornis lees je alles over het ontstaan en verloop van een depressie, hoe je ervan afkomt en hoe je kunt voorkomen dat een depressie terugkomt. Op heldere wijze beschrijft de auteur de kennis die op dit moment over de depressieve stoornis bestaat. Hier–door wordt het mogelijk je depressie zelf succesvol te lijf te gaan en/of er adequate hulp voor te zoeken.Leven met een depressieve stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.

De boeken uit deze reeks zijn voor de professional, maar vooral voor de cliënt en zijn omgeving uiterst bruik–baar om meer inzicht in diverse stoornissen en psychische problemen te krijgen.

'Depressief? Loser!'

Titel: Depressief? Loser!
Auteur: Riadh Bahri
Korte inhoud:

Persoonlijk relaas over depressie van de bekende VRT-reporter.

Depressief? Loser!

Op het scherm was Riadh Bahri een gevatte VRT-reporter met een brede glimlach, een geslaagde jongeman in de fleur van zijn leven. Buiten beeld kampte Riadh echter met een slopende depressie. Overmand door verdriet sloot hij zich vaak urenlang huilend op in een donker toilet. Uiteindelijk stopte hij met werken, lag enkel nog in bed, waste zich niet en at nauwelijks. De schaamte was enorm. Een depressie is toch voor zwakkelingen?

De wanhoop nabij nam Riadh de moedige beslissing om de wereld te tonen hoe een depressie zich meester maakt van je leven. Hij filmde zichzelf en hield er een rauw dagboek op na. Een beklijvend relaas dat recht naar de keel grijpt.

Naast de dagboekfragmenten lees je in Depressief? Loser! hoe Riadh vandaag terugkijkt op zijn donkerste dagen. Treffend en inspirerend beschrijft hij hoe hij de draad van zijn leven opnieuw oppakt, stap voor stap...

'Depressie op zijn kop'

Titel: Depressie op zijn kop
Auteur: Cathelijne Wildervanck
Korte inhoud:

Cathelijne Wildervanck geeft praktisch en met humor inzicht in hoe je de balans in je brein kunt kantelen om daarmee een andere afslag te nemen, en hoe je de veranderbaarheid van je brein vóór je kunt gaan laten werken. En vooral: hoe dat je levensgeluk ten goede zal komen!

depressie op zijn kop

Ruim een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva en een veel groter aantal mensen voelt zich geregeld in een ongezonde mate niet tevreden of niet gelukkig. Als je depressief of somber bent, zit je in een vicieuze cirkel; je brein voedt de depressie. Dit boek is erop gericht je te laten zien hoe je brein werkt, hoe stemming ontstaat en hoe je daar zelf meer leiding in kunt nemen.

Vanuit de neuropsychologie weten we inmiddels dat je brein het liefst een rotonde maakt van de meest gebruikte stemming. Als een veel gebruikte stemming er eentje is van somberheid, neerslachtigheid of opgebrand voelen, dan vind je maar moeilijk weer een nieuwe afslag.

Cathelijne Wildervanck geeft praktisch en met humor inzicht in hoe je de balans in je brein kunt kantelen om daarmee een andere afslag te nemen, en hoe je de veranderbaarheid van je brein vóór je kunt gaan laten werken. En vooral: hoe dat je levensgeluk ten goede zal komen!

'De opwaartse spiraal'

Titel: De opwaartse spiraal
Auteur: Alex Korb (neuropsychiater)
Korte inhoud: In heldere taal, met veel informatie en humor, wijst Alex Korb je de weg naar een opwaartse spiraal waarin je meer energie hebt, beter slaapt, minder piekert en je weer gelukkiger voelt.

de opwaartse spiraal

Breek uit de neerwaartse spiraal van depressie! Soms voelt alles zwaar en zinloos. Dat gevoel hebben we allemaal wel eens. Het is een natuurlijk bijproduct van de complexe bedrading in onze hersenen. Voor de meeste mensen is het slechts een vluchtig gevoel, maar door subtiele verschillen in neurobiologie blijven sommigen erin hangen. Zij vinden niks meer de moeite, laat staan leuk, hebben nauwelijks energie en slapen slecht. Ze voelen zich steeds verdoofder, leger, hopelozer en hulpelozer. Zij zijn in een neerwaartse spiraal beland. Uit recent neurowetenschappelijke onderzoek blijkt dat we deze neerwaartse spiraal kunnen keren.

Alex Korb laat zien dat positieve veranderingen in je leven, positieve neurale veranderingen teweegbrengen - in de elektrische activiteit in de hersenen, in de chemische samenstelling ervan en zelfs in het vermogen van de hersenen om nieuwe neuronen aan te maken.

In het eerste deel van De opwaartse spiraal legt Korb uit hoe het brein vast komt te zitten in een neerwaartse spiraal. Aan de hand van informatie over de werking van het brein, geeft hij inzicht in wat je kunt veranderen en hoe je kunt accepteren wat je niet kunt veranderen.

In het tweede gedeelte laat Alex Korb zien hoe je het verloop van een depressie kunt beïnvloeden. Door middel van acht veranderingen in je leven kun je de activiteit in verschillende hersencircuits positief veranderen: lichaamsbeweging, beslissingen nemen, slaap, gewoontes, biofeedback, dankbaarheid, sociale steun en professionele hulp.

'Herstellen kan je zelf'

Titel: Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid.
Auteur: Chantal Van Audenhove
Korte inhoud: Persoonlijke perspectieven op geestelijke gezondheid.

herstellen kan je zelf

Hoe bouw je stilaan het leven weer op? Welke plaats geef je aan de eigen kwetsbaarheid? Hoe maak je jezelf tot je eerste bondgenoot?

Herstellen kan je zelf toont de kleine en de grote successen die mensen met een psychische kwetsbaarheid behalen. Zij geven hier in woord en beeld uitleg over hun herstelproces, wat hen ondersteunt en hen inspireert.

Aan de hand van hun getuigenissen komen aanbevelingen naar voren voor een geestelijke gezondheidszorg op maat die inhaakt op hun eigenheid en persoonlijke noden.

Voor beleidsmakers, hulpverleners, betrokkenen en patiënten bieden deze verhalen een nieuw perspectief.

Hoe creëert iemand ruimte voor groei? Wat maakt dat het herstelproces lukt of mislukt? Op deze en andere vragen geeft dit boek een antwoord.

'Stap voor stap je depressie te lijf.'

Titel: Stap voor stap je depressie te lijf. Gedragsactivatie bij depressie.
Auteurs: Michael Addis en Christopher Martell
Korte inhoud: Een zelfhulp-werkboek, dat dit keer niet gaat over anders denken, maar over anders doen. Dit is een helder en praktisch werkboek om stapsgewijs mee aan de slag te gaan.

stap voor stap je depressie te lijf

Neerslachtigheid, vermoeidheid, interesseverlies, eetproblemen, angst, schuldgevoelens, concentratieproblemen. De symptomen van depressie zijn even ingrijpend als veelvoorkomend. Naar schatting krijgt 1 op de 5 Nederlanders ooit met een depressie te maken.

Gedragsactivatie is een nieuwe, baanbrekende manier om depressie te behandelen. Onderzoek toont aan dat gedragsactivatie bij ernstige depressie even effectief is als behandeling met medicatie, en zelfs effectiever dan reguliere cognitieve gedragstherapie.

Stap voor stap je depressie te lijf is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Zelfactivatietechnieken helpen patronen herkennen die depressie in standhouden en bieden handvatten om depressieve gevoelens te lijf te gaan.

Met behulp van praktische oefeningen en checklists kan terugval worden voorkomen.


'Depressievrij'

Titel: Depressievrij
Auteur: Robert L Leahy
Korte inhoud: Depressievrij leert je je gedachten, gevoelens en gedrag te doorgronden en je beter te voelen.

depressievrij

Met een effectieve behandeling kun je je depressie overwinnen. En de kans is groot dat de depressie daarna niet terugkeert.

In DEPRESSIEVRIJ laat Robert Leahy zien hoe. Hij beschrijft op heldere wijze de oorzaken, symptomen en mogelijke behandelingen van depressie.

Praktijkvoorbeelden wisselt hij af met eenvoudige stap-voor-stap adviezen waarmee je je depressie leert begrijpen. Ontdek wat precies je stemming uitlokt en leer hoe je je gebrek aan energie en gevoelens van eenzaamheid en hopeloosheid kunt overwinnen. Maak een plan om aan je zelfvertrouwen te werken. Leer hoe je - met hulp van medicatie en therapie - een volgende depressie kunt voorkomen.

DEPRESSIEVRIJ leert je je gedachten, gevoelens en gedrag te doorgronden en je beter te voelen.